7 tips Big Rock Content kan hjælpe jer med, til at opnå succes

Det tager lang tid og kræver en stor indsats at skrive, redigere og designe noget, der er helt unikt. Her er derfor 7 hjælpefulde tips til at sikre, at jeres Big Rock Content bliver en succes.

1. Undersøg markedet

Inden I går i gang med at skrive jeres Big Rock Content, vil det være relevant at undersøge, hvilke vinkler på jeres emne der allerede findes på de forskellige medier. Derved undgår I, at jeres Big Rock Content kommer til at ligne det, der allerede findes, og I har mulighed for at skabe jeres egen unikke vinkel. Sørg derfor for, at I bidrager med noget nyt til dialogen. Spørg jer selv: Hvilken viden har vi, som ingen andre har? – dette vil gøre jeres Big Rock Content interessant og værdifuldt.

Læs mere om digital markedsføring her

2. Udarbejd en disposition for jeres indhold

Når I skriver jeres Big Rock Content, er det vigtigt at definere tydeligt, hvilke emner I vil ind på, og hvordan dokumentets flow skal være. Dette vil give jer en idé om, hvad dokumentet skal indeholde. Find eventuelt frem til de forskellige overskrifter, I ønsker at bruge i dokumentet, så I har lettere ved at udforme de forskellige afsnit.

 

7 tips big rock content

3. Få forskellige medarbejdere til at gennemlæse dispositionen

Det vil være relevant, at få jeres disposition gennemlæst af interne interessenter, som er eksperter på området. Jo flere der kan komme med deres bidrag til dokumentet, jo mere gennemført vil resultatet af jeres endelige Big Rock Content blive. Det vil ligeledes hjælpe jer med at holde en tydelig retning og finde den røde tråd.

7 tips big rock content

4. Uddeleger afsnit

Da det er vigtigt, at jeres Big Rock Content er dybdegående og fyldestgørende, kan I med fordel uddelegere afsnit til forskellige eksperter i jeres virksomhed. På denne måde er I sikret at jeres Big Rock Content bliver så detaljeret som muligt, og det giver de forskellige eksperter mulighed for at eksponere deres viden, da de vil stå som forfattere af de enkelte afsnit.

Har jeres eksperter ikke tid til selv at skrive deres afsnit, kan en anden mulighed være, at lave en brainstorm sammen med dem over deres afsnit. Her kan der tages detaljerede noter, så afsnittet derefter kan skrives af den person, der står for at skrive jeres Big Rock Content.

5. Sæt god tid af til at få gennemarbejdet jeres Big Rock Content

Når I planlægger forud for den store lancering, så husk at give jer selv tid nok til at skrive, redigere og designe jeres dokument. Sæt gerne 1-2 måneder af til at skrive og derefter en måned til design mm.

Husk også at lave en udførlig publiceringsplan for jeres Big Rock Content Pieces og hav hele tiden fokus på jeres målgruppe. Brug derfor jeres personas til at sætte jer i kundens sted – det handler om at holde dem interesserede.

Læs mere om personas her

6. Tilføje visuelle elementer og gør jeres dokument let læseligt

Jeres Big Rock Content kan blive et meget langt og omfattende dokument, og det er derfor vigtigt at holde læseren fast. Sørg derfor for, at dokumentet er let og luftigt og ikke et langt tekst stykke ud i et. Linjeafstand og visuelle elementer, der kan illustrere, hvad I taler om, vil hjælpe med at gøre dokumentet let læseligt og se mindre teksttungt ud.

7. Brug jeres afsnit til at skabe jeres Big Rock Content Pieces

For at få så meget ud af jeres Big Rock Content som muligt, er det en god idé at have fokus på jeres Big Rock Content Pieces tidligt i processen. De afsnit I vælger at dele jeres Big Rock Content op i, kan med fordel bruges når I skal skrive jeres Big Rock Content Pieces. På den måde får I et godt overblik over publiceringsplanen af jeres pieces helt fra start, og det vil også lette arbejdsbyrden ved at udforme det skriftlige materiale. Samtidig er det en rigtig god måde, at forlænge værdien af jeres arbejde på.