Virksomheds-præsentationer

Der er forskel på ordentlige virksomhedspræsentationer og nogle der ikke hænger ordentligt sammen - man kan se det med det samme.

Der er flere elementer i en virksomhedspræsentation der skal overvejes når en præsentation skal udarbejdes, som; struktur og indhold, budskab, design, animationer, billeder og teknik.

Indhold

Der skal være en disposition på jeres virksomhedspræsentation, og den skal være logisk. En indholdsfortegnelse giver f.eks. publikum en idé om emnerne og et overblik. Overvej hvilke elementer der skal med, hvilke afdelinger, produkter, procedurer, strategier, mål mv. der skal præsenteres, og hvordan det skal præsenteres.

Budskab

Der er mange ting der er vigtige at vise i situationen, for at præsentaere virksomheden bedst muligt, men bagefter husker brugeren kun enkelte overordnede ting, f.eks. at I er meget fokuseret på kvalitet eller måske levering til tiden. I stedet for at lade det være op til tilfældighederne, så tænk over, hvad I gerne vil huskes for, og tænk indholdselementer der understøtter dette ind.

Design

Designet på jeres virksomhedspræsentation skal ligge op af jeres website, brochurer mv. således jeres overordnede designlinie bevares, samtidig skal det ikke være for dominerende, da indholdet er det vigtige i præsentationen, og det skal naturligvis tilpasses skabelonen.

 

Få mere viden om vores PowerPoint design her

Animationer

Animationer skal kun bruges for at understøtte indhold eller budskab, ligesom animerede sideovergange skal holdes simple.

Billeder

Brug af billeder, er med til at gøre jeres virksomhedspræsentation spændende og flot. Vi anbefaler professionelle billeder som udgangspunkt, og ikke nødvendigvis anvendt ens på alle slides, ligesom clip-art bør undgås.

Teknik

Det er vigtigt at overveje hvilke versioner af PowerPoint jeres virksomhedspræsentation skal passe til. Hvis der er flere der anvender præsentationen, og som også tilpasser den lidt til hver målgruppe, skal de elementer der anvendes kunne fortolkes af de versioner af PowerPoint brugerne har installeret.

Vi tilpasser jeres virksomhedspræsentationer efter jeres behov og ønsker

Når vi udarbejder en virksomhedspræsentation er der mange forhold vi tager i betragtning ud over ovenstående, bl.a. også målgruppernes forskellighed, jeres primære og sekundære budskaber og virkemidler, skabelonens opbygning, versionsstyring, sprogversionering mv.

Der er en hel del at tage stilling til, og vi har erfaringen i at hjælpe jer med at gennemføre denne proces, så I ender med et PowerPoint design tilpasset jeres ønsker, en PowerPoint skabelon tilpasset jeres behov, farveskema, regler for typologi, billeder og meget mere - kort sagt, en ny gennembearbejdet virksomhedspræsentation.

Læs mere om hvad vi tilbyder af PowerPoint skabeloner

Kontakt os for at høre mere

virksomhedspræsentationer