Hvad er personas?

​​Hvordan kan jeres virksomhed sørge for at kommunikere efter jeres målgruppes behov? Personas er et godt værktøj til at lære kunderne og deres interesser at kende. Vi giver jer en forklaring på hvad det er, og hvordan man anvender personas som en metode

Hvordan kan jeres virksomhed sørge for at kommunikere efter jeres målgruppes behov?

Personas er et godt værktøj til at lære kunderne og deres interesser at kende. Vi giver jer en forklaring på hvad det er, og hvordan man anvender personas som en metode.

En vigtig del af marketing er, at vide hvordan man skal henvende sig til nye potentielle kunder. Ved at anvende personas som værktøj kan I få en forståelse for jeres kunders behov og interesser, hvilket giver jer mulighed for at få målrettet jeres budskaber, indhold, produkter og ydelser til den bestemte målgruppe, så det ikke kun er baseret på jeres egne tanker og følelser.

Hvad er personas og hvorfor anvendes de?

Personas er fiktive kunder eller brugere, som er så godt beskrevet, at de kan identificeres med eksisterende eller potentielle kunder. De kan derved anvendes til at repræsentere gennemsnittet af jeres virksomheds målgruppe og hjælpe jer til at identificere jer med kunderne. Det er nemmere at få et budskab frem eller gøre indhold relevant, når man ved, hvad der fanger kundernes opmærksomhed, eller hvilke bekymringer de måtte have.

Eftersom ikke alle mennesker er ens, er det vigtigt at have flere forskellige personas, som kan repræsentere forskellige kundetyper. Der er eksempelvis forskel på, om man henvender sig til beslutningstagere, såsom ledere, eller til medarbejdere, som ikke står for tage beslutninger.

I mange år har man inden for marketing fokuseret på målgrupper, oftest defineret udfra demografiske og andre målbare forhold. Indenfor marketing automation arbejder man i stedet med Personas.

Personas kan være baseret på allerede eksisterende kunder, som kendetegner jeres gennemsnitskunde. Formålet er at finde ud af, hvad I skal kommunikere til dem, på hvilke platforme i fanger dem, hvad der skal kommunikeres, på hvilken måde og hvornår i købsprocessen de forskellige budskaber skal anvendes.

I skal således lave levende og detaljerede beskrivelser af jeres Personas i forhold til jeres ydelse/produkt. Det kunne f.eks. være hvad der interesserer dem og hvorfor, hvad deres udfordringer er, hvad de gerne vil opnå, hvad der motiverer dem, hvad der skaber værdi for dem, hvordan kan de engageres, hvilke platforme benytter de og hvorfor, hvor får de deres informationer fra osv. Det der skal fastlægges er som sagt det, der er relevant i forhold til jeres ydelse.

Man arbejder typisk med 2-3 Personas, da der kan være flere relevante personer at henvende sig til, før det endelige salg.
 

hvad er personas

Hvordan definerer I jeres virksomheds personas?

Når I udvikler jeres personas er det nyttigt at overveje følgende punkter:

  • Demografiske data – såsom navn, alder, uddannelse.
  • Jobsituation – år på arbejdsmarkedet, rolle i købsprocessen, kendskab til produktet.
  • Mål og udfordringer – i forhold til jeres produkt eller ydelser.
  • Værdier og bekymringer – personlige fordele og ulemper i forhold til det, som de arbejder med.
  • Præferencer og keywords – hvor de får ny viden fra, hvad de søger på.

Den optimale persona lægger mere vægt på personaens værdier og mål fremfor de demografiske data.

Hvor ligger jeres fokus?

For at kunne definere jeres konkrete personas er det vigtigt at finde ud af det rette fokus for jeres målgruppe. Fokus vil altid variere fra virksomhed til virksomhed, afhængig af hvad jeres ydelser indebærer, og i hvilken kontekst I har tænkt jer at bruge jeres personas. Er jeres virksomhed en IT-virksomhed, kan jeres formål med en tekst eksempelvis være at få solgt software. I det tilfælde vil jeres fokus være på personaernes behov for software, anvendelse af og udfordringer med software, osv. Disse punkter kan yderligere variere, alt efter om det drejer sig om f.eks. den øverste chef eller den daglige bruger, som sandsynligvis er mindst ligeså vigtig, da de kan have indflydelse på hinanden.

Hvordan anvender I de personas, som I har udviklet?

Forestil jer en kundes købsrejse, fra de overvejer at anskaffe sig et produkt eller en ydelse til selve købet og fokuser på, hvad den givne persona måtte have brug for undervejs i processen.

Tag stilling til disse tre faser:

  • Først bliver de potentielle kunder bevidste om et konkret problem eller en udfordring, som de ønsker løst.
  • Derefter bliver kunden sporet mere ind på, hvad problemet præcist er og vil overveje, hvordan det skal løses.
  • Til slut er kunden blevet parat til at træffe beslutningen om hvem, der skal løse problemet

Den optimale persona lægger mere vægt på personaens værdier og mål fremfor de demografiske data.

Vil I vide mere om personas?

Vil I vide mere om fordelene ved at bruge personas, eller ønsker I hjælp til at udvikle og anvende dem, så kontakt Flex Media på telefon 44228430 eller via kontaktformularen.