DIGITAL STRATEGI

De fleste virksomheder har en overordnet forretningsstrategi, mens de færreste har en strategisk plan for, hvordan digitale platforme og medier skal understøtte denne

Ønsker I at arbejde målrettet med online markedsføring, hvor formålet er at tiltrække og fastholde kunder?

Når I vil have en strategi for jeres online aktiviteter, er Flex Media den ideelle samarbejdspartner.

I har brug for en overordnet digital strategi, når I skal positionere jeres forretning online. Det er vigtigt, at strategien tager højde for 1) målgruppens/interessenternes præferencer, 2) at den er forankret i organisationens overordnede forretningsmål og 3) at den stemmer overens med jeres ressourcer. Kun på den måde kan det blive en sammenhængende digital strategi for hele jeres samlede forretning.

Det er her vores rådgivning og eksekvering kommer ind i billedet. Vi rådgiver i spændingsfeltet mellem målgrupper og platforme/teknologi for derved at kunne afklare og udnytte jeres digitale forretningsmæssige potentiale.

Mulighederne er mange

Der er mange muligheder, når I står overfor at skulle udvikle og tilrettelægge en digital strategi. I skal både forholde jer til, hvad interesserer jeres målgruppe sig for, på hvilke markedsføringskanaler er målgruppen tilgængelig, hvilke markedsføringskanaler stemmeroverens med jeres brand og image, hvordan skal selve contentet se ud og hvad skal det indeholde, hvornår skal I gøre hvad, jeres ressourcer osv.

Jeres virksomhed er unik og kan derfor ikke sammenlignes med andre virksomheder, hvorfor det er vigtigt, at I analyserer jer frem til, hvad der vil give den bedste effekt for netop jeres virksomhed. Det kan I gøre i samarbejde med os.

I samarbejde med jer udarbejder vi en strategi og fastlægger mål, som skaber flere leads og kunder. Vi fokuserer på indholdsplanlægning, aktivitets- og udgivelsesplaner samt måling af resultaterne.

Men, hvordan foregår processen?

Sammen udpeger vi de digitale indsatser, der bedst realiserer jeres overordnede forretningsmål. Det gør vi blandt andet ved at forholde os til følgende spørgsmål:

  Hvilket strategisk fokus og konkrete initiativer skal der til for at realisere forretningsmålene?

  Hvad er ambitionen?

  Hvad er udfordringerne og mulighederne?

  Hvad kræver det i forhold til ressourcer, processer, teknologi og organisation, hvis strategien skal opnå den ønskede effekt?

  Hvad koster strategien at gennemføre, hvad er det økonomiske udbytte, og hvilke resultater (KPI’er) skal effekten måles på?

På den måde dannes en strategisk tilgang til jeres online markedsføring.

Hvad får I ud af et samarbejde med Flex Media?​

En strategisk tilgang til jeres online markedsføring, der skaber opmærksomhed hos målgruppen omkring jeres virksomhed.

Kundedata og leads, der anvendes målrettet i jeres online markedsføring.

Analyser, effektmåleringer og vedligeholdelse af jeres online markedsføring.

Samspillet herimellem gør, at vi leverer gennemførte løsninger, der kan indfri jeres virksomheds forretningsmål.

Kom godt i gang!

I kan bruge os til at udarbejde eller komme et skridt videre med jeres digitale strategi samt til at udvikle designs og forretningsfremmende digitale koncepter på tværs af forskellige platforme.

Lad os sammen skabe bedre organisatorisk sammenhængskraft, stærkere branding og forhåbentlig øget salg.

Vi rådgiver dig til den bedste løsning

Kontakt os for at høre mere om den bedste løsning for dig

 

Google - ikon