Den effektive Content Strategi - 7. maj 2020

Der er ingen tvivl om, at content er vigtigt både på ens website, blog og sociale medier. Udfordringen de fleste virksomheder står overfor er, at det koster ressourcer at udarbejde nyt og relevant content løbende.

Big Rock Content er efterhånden blevet en integreret strategi inden for digital marketing, når man arbejder med ”Gated Content”.

Der er ingen tvivl om, at content er vigtigt både på ens website, blog og sociale medier. Dette er både for at tiltrække nye leads og for at brande sig over eksisterende kunder. Udfordringen de fleste virksomheder står overfor er, at det koster ressourcer at udarbejde nyt og relevant content løbende.

I stedet kan det være en god investering at genanvende eksisterende content, og optimere flow, budskaber og Call-To-Action elementer, således I ender med et meget effektivt content, der leverer gode leads, og som kan overføres til et nyt content flow.

Vi tager udgangspunkt i Big Rock Content strategien, som efterhånden er blevet en integreret strategi inden for digital marketing, når der arbejdes med ”Gated Content”. Big Rock Content er et stort stykke content, som virker engagerende og/eller indbefatter værdifuld viden for jeres personas.

Målet er, at engagere jeres målgruppe til at downloade jeres indhold, ved at give jer deres e-mail adresse, så I kan komme i yderligere dialog med dem.

Hvordan udarbejdes en strategi, hvordan tilrettelægges det hele i praksis og hvordan måler man på det? Der melder sig hurtigt en række spørgsmål:

  Hvordan skal de potentielle kunder vide indholdet er der?
  Hvad skal de præsenteres for?
  Hvad skal der ske, når de har downloadet indholdet?

Vi ser på, hvad der skal til for at planlægge og gennemføre en Big Rock Content strategi, og Dynamicweb demonstrerer, hvordan vi indenfor rammerne af CMS systemet Dynamicweb, kan implementere det rent teknisk bl.a. med hensyn til opsamling af e-mail adresser og automatiseret udsendelse af mails.