Forms, chat, SMS og downloads

Forms, chat, SMS og downloads

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument er til generel vejledning i forhold til emnet.

  • Lovens anvendelse og indflydelse kan variere meget ud fra de specifikke forhold for den enkelte virksomhed.
  • Oplysningerne bør ikke bruges som erstatning for konsultation med professionelle juridiske eller andre kompetente rådgivere.
  • Inden I træffer nogen beslutning eller foretager nogen handling, bør I konsultere en professionel juridisk rådgiver.
  • Denne skrivelse er baseret på vores synspunkter og fortolkning af persondataforordningen, og baseret på vores arbejde med vores rådgivere.

Nye dokumentationskrav

Da dokumentationskravet gælder bredt, skal man gå hele hjemmesiden og udsendelsemetoder igennem for at kontrollere, at der ikke er nogle tjekbokse, som er forududfyldt. Derudover skal man kontrollere, at der er tjekbokse klar til afkrydsning, hvis man beder om data fra besøgende.  

Kort fortalt: INGEN forudfyldte checkbokse mere – NOGENSTEDER! Den besøgende skal oplyses inden og give samtykke.

Kontakt os for hjælp til persondataforordningen
 

forms chat sms og downloads