Cookies

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument er til generel vejledning i forhold til emnet.

  • Lovens anvendelse og indflydelse kan variere meget ud fra de specifikke forhold for den enkelte virksomhed.
  • Oplysningerne bør ikke bruges som erstatning for konsultation med professionelle juridiske eller andre kompetente rådgivere.
  • Inden I træffer nogen beslutning eller foretager nogen handling, bør I konsultere en professionel juridisk rådgiver.
  • Denne skrivelse er baseret på vores synspunkter og fortolkning af persondataforordningen, og baseret på vores arbejde med vores rådgivere.

Besøgende på jeres hjemmeside skal fremover give eksplicit samtykke til brugen af forskellige typer af cookies (nødvendige, statistiske, markedsføringsmæssige el. lign)

Det betyder, at besøgende fremover skal kunne vælge cookies både til og fra og stadig kunne benytte hjemmesiden. Det skal kunne dokumenteres, at samtykker er givet af den enkelte bruger. Konsekvensen af dette er, at hjemmesiden skal sættes op til at loade cookies på en helt ny måde, og at samtykker skal logges i et system.

Besøgende skal aktivt give deres samtykke til at bruge hjemmesiden, men:

  1. Det er kun nødvendige cookies der må installeres, før samtykket er givet.
  2. Besøgende skal kunne fravælge ikke nødvendige cookies, og stadig kunne anvende websitet, og de skal oplyses om a) hvilke cookies, der anvendes og formålet med dem og b) hvem (navn) data deles med.

Samtykke skal fornys hver 12 måned.

Brugeren skal have mulighed for at tilbagekalde sit samtykke og det skal være nemt.

Kontakt os for hjælp til persondataforordning.

cookies