E-mail marketing

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument er til generel vejledning i forhold til emnet.

  • Lovens anvendelse og indflydelse kan variere meget ud fra de specifikke forhold for den enkelte virksomhed.
  • Oplysningerne bør ikke bruges som erstatning for konsultation med professionelle juridiske eller andre kompetente rådgivere.
  • Inden I træffer nogen beslutning eller foretager nogen handling, bør I konsultere en professionel juridisk rådgiver.
  • Denne skrivelse er baseret på vores synspunkter og fortolkning af persondataforordningen, og baseret på vores arbejde med vores rådgivere.

E-mail marketing kræver ligeledes brugerens eksplicitte samtykke

Brugeren skal bl.a. oplyses om, hvem data deles med og hvad formålet er med det. En mulig løsning på dette problem kan være, at man bruger dobbeltvalidering af e-mailadresse ved tilmelding til et nyhedsbrev. Efterfølgende skal samtlige samtykker kunne dokumenteres.

En konsekvens af dette er bl.a., at man ikke må sende e-mails ud til ens e-maillister efter den 25. maj 2018, medmindre man har fået deres samtykke. Husk at dette samtykke skal kunne dokumenteres. Et GDPR kompatibelt set-up skal derfor være på plads inden, så man kan nå at sende ud til sin e-mailliste og spørge om samtykke til fortsat at sende e-mails efter, at GDPR er trådt i kraft.

E-mail marketing kræver brugerens aktive samtykke, og brugeren skal oplyses om

  • Hvem (navn) deres data deles med
  • Hvad formålet er med delingen
  • Hvad de siger ja til at modtage
  • Brugeren skal have mulighed for at tilbagekalde sit samtykke, og det skal være nemt
  • Dobbelt validering af e-mail adresse er god kutyme - i Tyskland er det et krav!

Der skal indhentes samtykke fra modtagere af nyhedsbreve og e-mail marketing INDEN 25.05.2018. Og det hjælper ikke at indhente samtykke, hvis samtykket gennes i et system der ikke kan vises det til modtagere efterfølgende.

Kontakt os for hjælp til persondataforordningen
 

e-mail marketing