Flex Media
Mark information  

MARK INFORMATION

Webløsninger der effektiviserer og skaber kundetilgang

I 2005 ønskede Mark Information at opdatere deres website. Flex Media blev valgt til opgaven og resultatet blev et website, der var mindre ressourcekrævende at opdatere og foretage ændringer i. Webløsningen var for begge virksomheder ikke et pistolsalg. I stedet repræsenterede engagementet et startskud for et langvarigt og givende samarbejde baseret på sparring og udvikling inden for web, som har betydet kunder i butikken.

Keywords: Webløsning, visuel identitet, total cost of ownership, søgemaskineoptimering, lead generering.

Webløsning: Opdatering af website med Adobe Contribute®

Mark Informations corporate website var baseret på en otte år gammel kode. Året var 2005 og softwareselskabet i Lyngby nord for København, ønskede at opdatere websitet for at gøre det mere tidssvarende, samtidig med at den blev lettere at opdatere og foretage ændringer i.

Ifølge marketingkoordinator hos Mark Information, Kirsten Malmborg Rønne, var der to primære årsager til at valget faldt på Flex Media som leverandør af ydelsen. Først og fremmest var etableringen af samarbejdet også baseret på en overensstemmelse mellem Mark Informations grundlæggende filosofi om at levere praktiske og brugbare løsninger, og Flex Medias egen tilgang til deres ydelser. Kirsten fortæller i den sammenhæng: ”Der var et match mellem kompetencerne i firmaet og vores behov. Vi er ikke interesserede i at overkomplicere tingene, som ofte gør at det ellers vil tage lang tid.”

Udover den gensidige virksomhedsfilosofi var valget af Flex Media, ifølge Kirsten Malmborg Rønne, også baseret på firmaets speciale i det ønskede web-editeringsprogram: ”Vi valgte Flex Media, da vi anvendte Macromedia Contribute (Adobe Contribute® i dag red.). Det var de eksperter i. Den tidligere hjemmeside udnyttede ikke oplagt funktionalitet i programmet, og var derfor omstændelig at håndtere. Så det var en stor fordel, at de kunne udfylde vores behov.

Snart efter parterne havde afstemt deres forventninger og ideer, foretog Flex Media på baggrund af designoplæg og Mark Informations ønsker, en opdatering af websitet og dets kode. Opgaven blev afsluttet med succes, og resultatet blev et strømlinet website. Gevinsten var en reduktion af total cost of ownership, idet aktiviteter forbundet med vedligeholdelse og opdateringer af websitet blev reduceret, da der ikke længere skulle arbejdes via tids- og ressourcekrævende omveje.

Løbende sparring inden for web og marketing

Samarbejdet efterlod Flex Media med en tilfreds kunde. Engagementet mellem de to virksomheder fortsatte og udvidede sig til andre områder, fortæller Kirsten. ”De viste sig at være en meget god sparringspartner som kan assistere helt nede på det praktiske plan og samtidig få sparring omkring overordnede problemstillinger”. Marketingkoordinatoren uddyber, at kontakten med Flex Media giver stor fleksibilitet på webfronten: ”Jeg sidder nu ene ansvarlig for web, og der er det virkelig rart at have Flex Media som en forlænget arm når der opstår et eller andet som er udenfor mit felt, eller som er vanskeligt at nå på grund af tidspres. De har været og er stadig en stor hjælp.”

Når man spørger ind til hvorfor samarbejdet er blevet så sammentømret, begrunder Kirsten Malmborg Rønne og administrerende direktør, Steffen Meyer, den langvarige relation som en kombination af Flex Medias pålidelighed og kompetencer. Om samarbejdet fortæller Steffen Meyer: ”Det som jeg har været mest glad ved omkring samarbejdet med Flex Media er, at det er de samme personer som har kommet her. De har været meget stabile og der har ikke været den udskiftning af personer, som man ellers ofte oplever hos leverandører.” Både direktøren og marketingkoordinatoren medgiver, at det gensidige kendskab mellem virksomhederne har resulteret i løsninger der forholdsvis hurtigt kunne eksekveres, idet der ikke var brug for introduktionsforløb og andre ressourcekrævende aktiviteter, der er forbundet med at hive udefrakommende leverandører ind i organisationen.

Både direktøren og marketingkoordinatoren fortæller endvidere, at siden de to virksomheder dannede parløb fra 2005 og fremefter, har samarbejdet udviklet sig. Områder som grafisk arbejde, billedredigering og videreudvikling af Mark Informations website med kundesite og databaseløsning er røget ind under den paraply af aktiviteter som karakteriserer deres samarbejde. Senest har Mark Information benyttet sig af et af Flex Medias primære kompetenceområder, som vil blive beskrevet i det følgende.

Søgemaskineoptimering og øget lead generering

I 2010 besluttede Mark Information sig for aktivt at arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Firmaet ønskede at øge dets online tilstedeværelse, ligge godt placeret på søgemaskiner samt styrke frekvensen og længden af besøg på deres website.

Kirsten Malmborg Rønne fortæller om den problemstilling de oplevede dengang: ”Det startede med at vi kiggede på vores statistikker, hvor vi kunne analysere hvem der havde været inde at besøge os og frekvensen af besøgene. Vi konkluderede at det var relevant at forbedre disse statistikker.” Mark Information var parate til at foretage de nødvendige investeringer i websitet for at øge chancen for højere placeringer på søgemaskinerne og dermed øge frekvensen af besøg.

Mark Information var allerede bekendt med Flex Medias kompetencer inden for SEO og henvendte sig herefter. Marketingkoor-dinatoren beskriver erfaringerne de gjorde i forbindelse med den rådgivning de fik: ”Flex Media kom med input både omkring elementer på vores website der skulle forbedres, og om den ideelle struktur på websitet, som kunne tiltrække og fastholde de besøgende” fortæller Steffen Meyer.

I de indledende faser af SEO, foretog Flex Media analyser af søgeadfærden blandt eksisterende og latente segmenter på markedet (sic). Dataindsamling hertil beroede på valide statistikker af en bred vifte af søgeord og kombinationer heraf. På baggrund af disse kunne Flex Media opstille de bedste betingelser for at optimere Mark Informations portefølje af services og kompetencer, som kunne bevæge sig op i placeringen på Google.

For at sikre placeringernes holdbarhed, fokuserede Flex Media på integration mellem Google og Mark Informations landingssider (den første side man lander på når man kommer fra en søgemaskine red.). Idet Flex Media selv havde kodet Mark Informations website, var det en forholdsvis kortfattet proces at optimere websitets kongruens med søgemaskinens algoritme.

En anden relevant komponent i optimeringen af websitet var at sikre, at de besøgende forblev på Mark Informations hjemmeside for at indhente information om firmaet og dets kompetencer. Landingssiderne blev derfor struktureret således at relevant information omkring firmaet blev præsenteret ved første besøg. Samtidig var der navigation til uddybende information, og kontaktmuligheder blev strømlinet.

Resultatet: Øget kundetilgang og positiv respons fra kunderne

Resultatet var ikke til at overse. Steffen Meyer beretter at responsen fra de besøgende var positiv” Der ingen tvivl om at den er blevet optimeret. Vi har ved flere lejligheder fået ros fra kunder på grund af vores hjemmeside. Samtidig er vi blevet mere synlige og bedre til at holde på kunderne og øge besøgstiden og ad den vej minimere afvisningsprocenten.” Ved at mindske afvisningsprocenten, sikrer man ikke kun at den besøgende får mest mulig information omkring Mark Information inden for få klik, man undgår også at kunden hurtigt vender tilbage til søgemaskinen for at opsøge konkurrenter.

Derudover fortæller Steffen, med en tydelig entusiasme, at investeringen i SEO har haft positiv effekt på antallet af salgsprospekter: ”Samtidig er antallet af leads gennem vores web steget, idet kvaliteten af hjemmesiden, kombineret med vores forbedrede landingssider og fokus på google, er blevet forbedret.
I forbindelse med den øgede tilgang af leads og den commitment der er forbundet med SEO uddyber Kirsten: ”Sidste år fik vi en 25% stigning i lead generering fra hjemmesiden i forhold til forrige år! Selvom vores placeringer på søgemaskinerne går op og ned, så kan vi se at når vi lægger en indsats der, så forbedres denne parameter.”

Tilfredsheden med Flex Medias sparring og ydelser, især SEO, har været så stor at Steffen Meyer anbefalede dem til anden virksomhed der også ønskede at øge kundetilgangen. Pt. samarbejder Flex Media med Mark Information i flere aktiviteter og webløsninger til Mark Infos website. Og på spørgsmålet om hvordan Mark Information betragter værdien af samarbejdet, svarer den administrende direktør med et smil på læben:”det er en rejse der kun er begyndt, vi er slet ikke færdige med det endnu.”

Om virksomheden Mark Information

Mark Information har siden 1981 udviklet software, der er fokuseret på effektivisering af virksomheders kerneprocesser. Gennem årene har Mark Information gennemført over 1000 implementeringer i Europa og servicerer i dag nogle af Skandinaviens største virksomheder. Virksomheden har hovedkvarter i Lyngby nord for København og salgsafdelinger i Norden og Storbritannien. Mark Informations løsninger kan integreres med software så som SAP, Movex og Navision, og sikrer at klienterne kan indsamle, analysere og træffe faktabaserede beslutninger på alle niveauer af organisationen.

Se mere på: mark-info.dk

Del