Flex Media
garant materieludlejning  

GARANT MATERIELUDLEJNING


Øget kundetilgang via søgemaskineoptimering

I forbindelse med finanskrisens negative påvirkning af byggebranchen, fokuserede Garant Udlejning og dets søsterselskab XyCon A/S på en offensiv markedsføringsindsats, der skulle øge kundetilgangen via deres website. I tæt samarbejde med Flex Media, udviklede de to søsterselskaber en onlinestrategi, der integrerede søgemaskineoptimering med en omstrukturering af Garant Udlejnings website. Blandt de mange positive resultater kunne man spore en betydelig kundetilgang, via markedsudvikling blandt B2C segmenter og omkostningseffektiv eksponering af deres differentierede produkt sortiment.

Keywords: Søgemaskineoptimering, websiteoptimering, landing pages, byggebranche, new biz, markedsføring online marketing.

Brug for handling på et stagnerende marked

Siden den finansielle boble sprang i august 2008, med dertilhørende lavkonjunktur og reduceret kapital, har den danske byggebranche været præget af stagnation. Analyser fra Dansk Byggeri viser, at sektorerne inden for projektboliger og erhvervsbyggeri oplevede fald, der reducerede produktionsværdien med henholdsvis 33% og 50% i perioden 2008 til 2010. Afmatningen har haft negative økonomiske konsekvenser for aktører i udviklings- og produktionskæden indenfor sektoren. Denne tendens gjorde sig gældende for markedet som Garant Udlejning konkurrerede på. Ifølge Jesper Bjerggaard, salgs- og marketingchef i Xycon A/S, at der opstod en overkapacitet i materieludlejningsmarkedet med priskrig til følge. Firmaet iværksatte i forbindelse med de ændrede markedsvilkår, en turnaround proces og en marketingindsats for at øge kundetilgangen.

I forhold til at øge sidstnævnte, mente Jesper Bjerggaard at et fokus på firmaets online tilstedeværelse, ville være et relevant og alternativt udgangspunkt: ”Denne del af branchen som vi tilhører, har været konservative i forhold til brugen af nettet og har trukket meget på eksisterende relationer og samarbejdspartnere”. Jesper forudså af nettet som kilde til at finde information og priser om produkter og ydelser, ville tiltage i betydning og frekvens for branchen. Og han uddyber at søgemaskineoptimering (SEO), især via Google, kunne udgøre en rentabel tilgang, da der var mulighed for at synliggøre firmaets differentierede sortiment på en omkostningseffektiv måde.

Løsningen var SEO og en optimering af garant-materieludlejning.dk

Jesper Bjerggaard var bekendt med søgemaskineoptimering, men ofte på baggrund af et væld af telefonsælgere af varierende seriøsitet, der ville sælge forskellige løsninger der ikke var gennemskuelige i forhold til indhold og return on investment.

Men gennem en samarbejdspartner fik firmaet anbefalet Flex Media, som havde leveret løsninger inden for SEO, der havde øget kundetilgangen for dennes virksomhed. Flex Medias beviselige resultater inden for optimering af virksomheders online tilstedeværelse var afgørende for at igangsætte de tiltænkte markedsføringstiltag.

Udgangspunktet for samarbejdet var at sikre høje placeringer for dele af firmaets sortiment og de indledende møder var Flex Media åbne omkring deres tilgang til SEO, hvilket efterlod Jesper med et positivt indtryk: ”Vi holdt møder med Peter fra Flex Media inden vi indledte samarbejdet. Der fik vi god sparring på de tekniske aspekter, som vi skulle være opmærksomme på, for at få en høj placering (for vores produkter red.). Peter var også god til at beskrive, fra et markedsføringsmæssigt perspektiv, hvad vi skulle slå eller huske på. Samtidig kom han med gode råd omkring opbygningen af vores website. Og det var råd og vejledning han glædeligt delte ud af, før der overhovedet var en aftale om at samarbejde”.

Engagementet mellem Garant Udlejning, XyCon A/S og Flex Media foregik i flere stadier. I de indledende faser foretog Flex Media analyser af søgeadfærden blandt eksisterende og latente segmenter på markedet. Dataindsamling hertil beroede på valide statistikker af en bred vifte søgeord og kombinationer heraf. På baggrund af disse kunne Flex Media opstille de bedste betingelser for at optimere sortiment-specifikke placeringer på Google.

Dataene blev analyseret og rapporteret løbende. Fremgangsmåden sikrede, at Jesper Bjerggaard løbende fik relevante data at agere ud fra. ”Vi bruger denne viden til at foretage nødvendige ændringer, hvis der er noget der ikke bliver søgt noget på og alternativt, hvis der er noget som der bliver søgt rigtig meget på, så sørger vi for at tilrettelægge vores indsats og interne afsætningsprocesser derefter”. Denne information bestod af analyser vedrørende søgeadfærden, frekvensen og disses geografiske location

For at sikre placeringernes holdbarhed, fokuserede Flex Media på integration mellem Google og Garant Udlejnings website. Flex Media foretog derfor en analyse af opbygning omkring firmaets website: garant-materieludlejning.dk. Formålet var at optimere websitet således at websitet var i tråd med søgemaskinens algoritme og at kunderne foretog aktiviteter såsom informationssøgning på websitet samt besøg i den webshop som XyCon A/S selv har udviklet.

Ideen var at websitet skulle struktureres for at nedbringe den såkaldte afvisningsprocent, hvor kunden forlader sitet lige efter at være landet, og dermed minimerer risikoen for at kunden søger videre og besøger en konkurrent.

For Jesper var denne del af samarbejdet også en væsentlig faktor: ”Det er vigtigt, at de besøgende ikke bare stopper, nu når de er på vores hjemmeside, men at vi får dem over i vores shop-del eller at de ringer til os og vi får en ordre. Det værste der kan ske er, at de kommer ind på vores hjemmeside og måske siger at det kan vi godt bruge og synes måske også det ser lækkert ud, men at de så ikke gør mere”.

Samarbejdet mellem virksomhederne har været fortløbende, og skabt en r
ække relevante resultater, som har været af værdi for Garant Udlejning og i et vist omfang bevaret deres performance i et ellers stagnerende marked.

Øget kundetilgang, succesfuld markedsudvikling og forbedret onlinetilstedeværelse

Via få, men effektive aktiviteter, skabte samarbejdet mellem Flex Media og Xycon A/S, flere positive resultater for garant-materieludlejning.dk. En gennemgang af Google Analytics afslører, at søgninger på flere af firmaets produkter oplevede stigninger på mellem 100% og 1500%. Afvisningsprocenten blev ligeledes reduceret, idet optimeringen af firmaets website, sikrede at kunderne i større grad forblev på hjemmesiden frem for at browse videre.

Kombinationen af webløsningen og den forbedrede online tilstedeværelse medførte ifølge Jesper flere positive effekter og muliggjorde at firmaet kunne kombinere markedsføringsaktiviteter, der komplimenterede online-strategien. Samtidig, og vigtigst af alt, sikrede firmaet via optimeringen af garant-materieludlejning.dk en øget kundetilgang under stagnerende forhold: ”Markedet er under pres. Der har vi så oplevet, at der trods alt måske er kommet lidt flere kunder ind, end vi har været vant til, hvilket er flot når man tager i betragtning hvordan situationen i branchen har været” fortæller Jesper.

Salgs- og marketingchefen beretter, at satsningen på SEO også åbnede op for konsumentmarkedet: ”Vi har fået en større tilgang af private kunder, for de finder os pga. den høje placering vi har. Og de private kunder har som regel ingen eksisterende relation til branchen, de har bare et problem, de vil have løst og finder så os på nettet”.

I betragtning af, at branchen er i en historisk nedgang, er Jesper Bjerggaard tilfreds med at samarbejdet har skabt en nettotilgang i kundeantallet og udvidet mulighederne for at sælge landsdækkende. ”Ved hjælp af at kunderne finder os/vores specialprodukter på nettet og derefter kan disse distribueres i med PostDanmark” uddyber han. Samtidig giver den løbende feedback mulighed for at opbygge viden omkring søgeadfærd og konkurrencen på onlinemarkedet for firmaets produkter.

Salgs- og marketingchefen kan dog også pege på en anden relevant viden, som de gør brug af: ”Vi har fået en ballast til hurtigt og lettere at kunne afvise alle mulige kreative sælgere af online produkter og portaler. For vi kan se, at det vi gør nu - det virker, og at vi nu kan bruge kræfterne på at producere andre, nye markedsføringstiltag”.


Fakta om Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S blev etableret i 1993 og drives sammen med søsterselskabet XyCon A/S. Firmaet blev etableret med det erklærede mål om at blive branchens bedste udbyder af udlejningsmateriel til byggebranchen, uanset projektets omfang eller kompleksitet. Firmaernes website, Garant-Materieludlejning.dk fører et bredt og differentieret sortiment, med en materielpark der, med afsæt i ca. 550 leverandører, vokser uge for uge.

Se mere på: garant-materieludlejning.dk og Xycon.dk

Del